skötsel, projektering och etablering samt vård av parker och markanläggningar

Företaget

Lars, som har varit verksam i branschen sedan början av 90-talet, var med och grundade företaget 1995 och har drivit verksamheten under namnet ParkKompaniet AB sedan år 2000.

Verksamheten omfattar skötsel av fastigheters utomhusmiljö som t ex gräsklippning och snöskottning. Vi utför även trädgårdsanläggningsarbeten som trädplantering och anläggning av gräsmattor.

Företaget har fasta driftsställen i Luleå och Boden men utför även uppdrag i övriga länet. Personalstyrkan varierar under året och mellan säsongerna och har de senaste åren uppgått till ca tio årsarbetskrafter.

Ledningen

Lars Karlsson (VD)
lars.karlsson@parkkompaniet.se
073 - 085 40 75